اتوبوس وی آی پی نیشابور
رزرو بلیط اتوبوس VIP نیشابور
پیشنهاد از طریق پیامک

فروش بلیط تعاونی ۷ عدل

( فیروزه سیر طوس )

به مدیریت : طوسی

۰۹۱۵۳۵۲۲۷۶۴

انباردار : طوسی

۰۹۳۷۶۵۴۴۸۲۰

۰۹۳۵۶۴۵۲۴۳۵

تلفن دفتر تعاونی و مرکز رزرو بلیط

دفتر :  ۴۲۲۲۴۵۹۳-۰۵۱

اطلاعات و رزرو بلیط :  ۴۲۲۴۲۸۰۴-۰۵۱

اطلاعات و رزرو بلیط :  ۴۲۲۴۲۸۰۵-۰۵۱

 ****************************

شکرت مسافربری عدل نیشابور

اتوبوس شمال به نیشابور

اتوبوس VIP نیشابور

فروش بلیط از نیشابور به :

تهران ، کرج ، قم ، ساری ، نکا ، آزادشهر ، اصفهان
مشکین آباد ، بهشر ، علی آباد ، دامغان و گرمسار و بلعکس
فروش بلیط اتوبوس نیشابور به کرج و بلعکس
فروش بلیط اتوبوس نیشابور به قم و بلعکس
فروش بلیط اتوبوس نیشابور به مشکین آباد
فروش بلیط اتوبوس نیشابور به ساری

حمل بارهای اتوبوسی به شهرهای فوق الذکر

**************************

بلیط وی آی پی نیشابور

ساعات حرکت

نیشابور به کرج همه روزه ساعت ۱۶:۰۰

نیشابور به اصفهان همه روزه ساعت ۱۷:۰۰

نیشابور به ساری صبح ها ساعت ۰۸:۰۰

نیشابور به قم همه روزه ساعت ۱۸:۰۰