فروش بلیط تعاونی ۷ عدل ( فیروزه سیر طوس )

به مدیریت : طوسی

۰۹۱۵-۳۵۲۲۷۶۴

انباردار : طوسی

۰۹۳۷۶۵۴۴۸۲۰

۰۹۳۵۶۴۵۲۴۳۵

تلفن دفتر تعاونی و مرکز رزرو بلیط

دفتر :  ۴۲۲۲۴۵۹۳-۰۵۱

اطلاعات و رزرو بلیط :  ۴۲۲۴۲۸۰۴-۰۵۱

اطلاعات و رزرو بلیط :  ۴۲۲۴۲۸۰۵-۰۵۱

 ****************************

شکرت مسافربری عدل نیشابور

اتوبوس وی آی پی نیشابور

اتوبوس شمال به نیشابور

تعاونی 7 نیشابور

*************************

حمل بارهای اتوبوسی به شهرهای ذیل

فروش بلیط از نیشابور به :

تهران ، کرج ، قم ، ساری ، نکا ، آزادشهر ، اصفهان

مشکین آباد ، بهشر ، علی آباد ، دامغان و گرمسار و بلعکس

فروش ویژه بلیط اتوبوس نیشابور به کرج و بلعکس

فروش ویژه بلیط اتوبوس نیشابور به قم و بلعکس

فروش ویژه بلیط اتوبوس نیشابور به مشکین آباد

فروش ویژه بلیط اتوبوس نیشابور به ساری

بلیط وی آی پی نیشابور

ساعات حرکت

نیشابور به کرج همه روزه ساعت ۴ الی ۵

نیشابور به اصفهان همه روزه ساعت ۵

نیشابور به ساری صبح ها ساعت ۹ الی ۱۰

نیشابور به قم همه روزه ساعت ۶